Ruhsatlandırma Hİzmetlerİ

GMP Denetim Başvuru Dosyasının Hazırlanması

GMP Denetim Başvuru Dosyasının Hazırlanması

02.07.2018 tarihinde güncellenen ve Kurum Resmi internet sitesinde yayımlanan “Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz” kapsamında denetime tabi tüm üretim aşamalarının yurt dışı GMP Denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi için GMP başvuru dosyaları, Ekibimizce hazırlanmaktadır.

  • GMP Başvuru Dosyasında yer alması gereken dokümanların eksiklik tespiti (GAP Analizi)
  • GMP Yerinde Denetim Başvurularının Hazırlanması
  • Risk Bazlı Denetim Başvurularının Hazırlanması
  • Dosya Üzerinden Denetim Başvurularının Hazırlanması
  • GMP denetimine yerinde destek verilmesi
  • Eksik yazılarına cevap hazırlanması