Ruhsatlandırma Hİzmetlerİ

Braille Alfabesi Uygunluğu Çalışması

Braille Alfabesi Uygunluğu Çalışması

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı Ve Takibi Yönetmeliği” gereği olarak; beşeri tıbbi ürün ambalajlarında “Kabartma yazı uygulaması GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler en geç 31/12/2018’e kadar yerine getirilir.” hükmüne istinaden; ürün ambalajları üzerinde yazılması zorunlu olan kabartma yazı (Braille) konusunda 31.12.2018 tarihine kadar Braille alfabesine geçiş işlemlerinin tamamlanması ve 01.01.2019 tarihi itibariyle üretilecek tüm ürünlere ait dış ambalajlarda kabartma yazı (Braillle) bulunması gerekmektedir. Ekibimiz, MEB Onaylı Uzman eşliğinde Braille uygunluk çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

  • Ambalajda yer alan kabartma yazı (Braille) ile yazılması gereken bilgilerin Türkçe karşılığına uygunluğunun MEB Onaylı Uzman tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması
  • Başvuru ekine, Uzman Sertifikasının eklenmesi
  • 3 iş günü içinde gerçekleştirilmektedir.