Ruhsatlandırma Hİzmetlerİ

Okunabilirlik Test Çalışmasının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanmasıi

Okunabilirlik Test Çalışmasının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

25.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı Ve Takibi Yönetmeliği” doğrultusunda; ruhsatlandırma süreci devam eden ya da 14.07.2017 tarihinden sonra ruhsatlandırılmış ancak satış izni almamış ürünler için sunulması gereken okunabilirlik test çalışmaları ve raporlamaları, Ruhsatlandırma Ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir

  • Okunabilirlik Testi Protokolünün hazırlanması ve anket sorularının oluşturulması (talep edildiğinde)
  • Bakanlık taleplerine göre Okunabilirlik Testinin 20 kişiye uygulanması
  • Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi
  • Raporların hazırlanması
  • Bakanlığa gönderilecek şekilde tüm dokümanların ve ses kayıtlarının firmaya sunulması