Ruhsatlandırma Hİzmetlerİ

Tip Değişiklik (Tip IA, Tip IB, Tip II Varyasyon) Dosyalarının Hazırlığı

Tip Değişiklik (Tip IA, Tip IB, Tip II Varyasyon) Dosyalarının Hazırlığı

Uzman ekibimiz tarafından, güncel yönetmeliklere ve kılavuzlara uygun olarak Tip Değişiklik Dosyaları hazırlanır ve başvuruları gerçekleştirilir. Uzman ekibimiz tarafından, güncel yönetmeliklere ve kılavuzlara uygun olarak Tip Değişiklik Dosyaları hazırlanır ve başvuruları gerçekleştirilir.

  • Tip değişiklik dosyalarının eksiklerinin tespit edilmesi (GAP Analizi)
  • Kılavuzdaki ilgili maddenin belirlenmesi
  • Değişiklikten etkilenen modüllerin çevirilerinin yapılması
  • Varyasyon dosyasının kılavuz gerekliliklerine uygun olarak hazırlanması
  • Elektronik başvuruların yapılması (Firmadan talep edildiğinde)