Ruhsatlandırma Hİzmetlerİ

Ruhsatlandırma Danışmanlığı

Ruhsatlandırma Danışmanlığı

Uzman ve tecrübeli Ruhsatlandırma Ekibimiz tarafından firmanızın tüm Ruhsatlandırma Hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

  • Start-Up Hizmetleri
  • CTD Başvuru Dosyalarının eksiklik tespitlerinin gerçekleştirilmesi (GAP Analizleri)
  • Global ve Partnerler ile yazışmaların yapılması
  • Gerekli durumlarda Tele konferans ve Video Konferans’lara katılarak projelerle ilgili bilgi akışının sağlanması
  • Kurum görüşmeleri ve süreçlerin takibi
  • Bakanlık yazışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Eksiklik yazılarının cevaplanması
  • Ürünün yaşam döngüsünün sağlanması