Çevİrİ Hİzmetlerİ

Sözlü Çeviri Hizmetleri

Sözlü Çeviri Hizmetleri

Simültane çeviride ilgili alandaki terminolojiye hakim olmak uzmanlık gerektirir. Simültane çeviri hizmetimiz, alanlarında uzman deneyimli çevirmen ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalıştığımız firma, dernek ve üniversiteler arasında; Allergan İlaçları, BASF, Glaxo Smith Kline İlaçları, ISPE Türkiye, İstanbul ve Marmara Üni. Eczacılık Fakülteleri, TÜFTAD yer almaktadır. Diğer Sözlü Çeviri Hizmetlerimiz; ardıl, eşlik/fısıltı çevirileri ve deşifre/altyazı hizmetleridir.